OFERTA

OFERTA

Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy w zakresie projektowania wszystkich instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz sieci i przyłączy.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej na wszystkich jej etapach, od koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze. W związku z mnogością rozwiązań w naszej dziedzinie, do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, optymalizując rozwiązania z punktu widzenia potrzeb Inwestora.

Aktywnie uczestniczymy w procesie budowlanym, nadzorując realizację naszych projektów. Często monitujemy pracę naszych instalacji kilka lat po zakończeniu inwestycji, dbając o poczucie komfortu Inwestora.

W zakres naszej oferty chodzą wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, zaczynając od analiz i koncepcji przed inwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, nadzory nad realizacją robót i odbiory.

Wykonywane przez nas projekty dotyczą wszystkich rodzajów budownictwa:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • budynków biurowych,
 • obiektów użyteczności publicznej takich jak szpitale, przychodnie, szkoły, apteki
 • obiektów przemysłowych
 • obiektów handlowo-usługowych.

Wykonujemy:

 • Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • Instalacje wentylacji pożarowej
 • Instalacje chłodnicze i pomp ciepła
 • Instalacje grzewcze
 • Węzły cieplne
 • Kotłownie gazowe
 • Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne
 • Instalacje przeciwpożarowe
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje sprężonego powietrza i sprężarkownie
 • Sieci zewnętrzne z przyłączami
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych
 • Analizy techniczno-ekonomiczne projektów
 • Analizy energetyczne budynków z audytami
 • Analizy techniczne oraz propozycja rozwiązań dla wadliwie pracujących instalacji
 • Oceny stanu technicznego budynków w zakresie wszelkich instalacji jw.

Nasza oferta realizacji dokumentacji projektowej może obejmować także:

 • wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
 • wykonanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego,
 • uzyskanie warunków i uzgodnień od gestorów sieci,
 • uzyskanie zgód na wejście w teren działek przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura (ustanowienie służebności przesyłu),
 • wykonywanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • uzyskanie opinii technicznej zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego i gaszenia pożaru,
 • wykonanie projektów branży konstrukcyjnej i elektrycznej,
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów.

Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy w zakresie projektowania wszystkich instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz sieci i przyłączy.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej na wszystkich jej etapach, od koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze. W związku z mnogością rozwiązań w naszej dziedzinie, do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, optymalizując rozwiązania z punktu widzenia potrzeb Inwestora.

Aktywnie uczestniczymy w procesie budowlanym, nadzorując realizację naszych projektów. Często monitujemy pracę naszych instalacji kilka lat po zakończeniu inwestycji, dbając o poczucie komfortu Inwestora.

W zakres naszej oferty chodzą wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, zaczynając od analiz i koncepcji przed inwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, nadzory nad realizacją robót i odbiory.

Wykonywane przez nas projekty dotyczą wszystkich rodzajów budownictwa:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • budynków biurowych,
 • obiektów użyteczności publicznej takich jak szpitale, przychodnie, szkoły, apteki
 • obiektów przemysłowych
 • obiektów handlowo-usługowych.

Wykonujemy:

 • Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • Instalacje wentylacji pożarowej
 • Instalacje chłodnicze i pomp ciepła
 • Instalacje grzewcze
 • Węzły cieplne
 • Kotłownie gazowe
 • Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne
 • Instalacje przeciwpożarowe
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje sprężonego powietrza i sprężarkownie
 • Sieci zewnętrzne z przyłączami
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych
 • Analizy techniczno-ekonomiczne projektów
 • Analizy energetyczne budynków z audytami
 • Analizy techniczne oraz propozycja rozwiązań dla wadliwie pracujących instalacji
 • Oceny stanu technicznego budynków w zakresie wszelkich instalacji jw.

Nasza oferta realizacji dokumentacji projektowej może obejmować także:

 • wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
 • wykonanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego,
 • uzyskanie warunków i uzgodnień od gestorów sieci,
 • uzyskanie zgód na wejście w teren działek przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura (ustanowienie służebności przesyłu),
 • wykonywanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • uzyskanie opinii technicznej zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego i gaszenia pożaru,
 • wykonanie projektów branży konstrukcyjnej i elektrycznej,
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów.

KONTAKT

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 17:00

Adres:

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6

37-450 Stalowa Wola

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: +48 513 617 788

E-mail: biuro@ekomo.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 17:00

Adres:

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6

37-450 Stalowa Wola

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: +48 513 617 788

E-mail: biuro@ekomo.pl